Menü
Sepetiniz
Yıllık Sadece 2,999 TL İle E-Ticaret hemen Sitenizi Kurarak Satış Yapmaya Başlayabilirsiniz..

Entegrasyon Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

Madde 1. Taraflar

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Doğuş Bilişim / Hakkı Muğlalı. (“Şirket”) ile panel.dogusbilisim.net adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) olarak kaydolan kişi veya Şirket tarafından sunulan hizmetleri Site vasıtasıyla kullanan kişi arasında akdedilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında hizmet alacak olan kişi veya kuruluşlar ticari faaliyetleri sebebiyle Şirket tarafından sunulan hizmeti kullandığını kabul ve beyan eder.

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü veya Şirket tarafından sunulan hizmetlerin kullanıma başlanması ile birlikte yürürlüğe girmiş olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.


Madde 2. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden sunulan ve Kullanıcı’nın satın almış olduğu pakete göre değişmekle birlikte Site’de ilan edildiği şekilde anlaşmalı bulut tabanlı pazaryeri ve kargo ile Şirket’in entegre olduğu ön muhasebe arasındaki entegrasyon uygulamasından (“Uygulama”) süreli, devredilemez nitelikte ve münhasır olmayan şekilde faydalanmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar ve Site’de ilan edilen fiyatlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.


Madde 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.


3.2 Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete ve Şirket adına işlem ehliyetine sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.


3.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Şirket’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.


3.4 Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.


3.5 Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.


3.6 Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi (“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”) yetkilendirebilir. Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.


3.7 Kullanıcı tarafından paylaşılan Entegrasyon Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup Entegrasyon’a ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında Entegrasyon’u kullanma hakkını haizdir. Entegrasyon’a yahut Entegrasyon’un yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin olarak Şirket sorumlu tutulamayacak olup sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, Entegrasyon’un doğruluğu, faturaların ödenmesi, tahsilatın yapılması, finansal işlemler ve vergi bildirimine ilişkin olarak Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Finansal işlemler, vergi ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Şirket’in finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak Entegrasyon’u Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Şirket’in kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.


3.8 Kullanıcı, Şirket’in veya Uygulama’nın üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını, Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmamayı, Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Uygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını, Site’ye Şirket’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkı olmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyaller de dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini, hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını yahut tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.


3.9 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.


3.10 Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Şirket, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Şirket, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.


3.11 Şirket, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ek niteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Şirket’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabul eder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği, Şirket’in yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Şirket ayrıca, fatura gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için Entegrasyon’u diğer kullanıcılarla paylaşma hakkına sahiptir. Kullanıcı, diğer kullanıcılara ait Entegrasyon’u kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıların onayını alacak ve söz konusu Entegrasyon’u diğer kullanıcı tarafından verilen onay kapsamında kullanacaktır. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Şirket, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Şirket’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için bunlar için gerekli olan süre boyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesini takiben kullanabilecektir. Kullanıcı, Entegrasyon ve diğer bilgilerin Şirket veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.


3.12 Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Şirket’le iletişime geçemeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek Site, Uygulama yahut diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.


3.13 Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler yahut hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulama amacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisini haiz olduğunu taahhüt eder. Şirket’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu yahut bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir.


Şirket, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir. Kullanıcı veya yetkilisi bu kanallar üzerinden gerçekleştirilen iletişimin Şirket tarafından denetlenebileceğini veya kayıt altına alınabileceğini ve bu kapsamda Kullanıcı veya yetkilisinin bu iletişim kanalları üzerinden müşteri temsilcisine hakaret, bağırma ve benzeri küçük düşürücü hareketlerde bulunması durumunda Şirket derhal verdiği hizmeti tazminatsız sonlandırabilecek olup tazminatsız sonlandırma veya veri kaybı sebebiyle Müşteri herhangi bir tazminat ve benzeri talepte bulunamaz.


3.14 Şirket, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.


3.15 Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.


3.16 Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bu kapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Şirket Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü bu şekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Şirket’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.


3.17 Kullanıcı işbu Sözleşme ile birlikte Site’de yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mevzuatına ilişkin olarak aydınlatma metni, rıza metnini, çerez politikasını, saklama ve imha politikasını ve veri sahibi başvuru formunu okuduğunu ve Site’de yer alan şekilde güncelleneceğini kabul ve beyan eder.


3.18 Kullanıcı işbu Sözleşme’nin ifası kapsamında kendi müşterilerinin kişisel verilerini Şirket ile paylaşırken gerekli izin ve süreçleri gerçekleştirdiğini ve bu kapsamda Şirket’in uğrayabileceği herhangi bir zararı ve avukatlık ücreti de dahil olarak ödemesini gerçekleştirerek derhal kendisinden talep edebileceğini kabul ve taahhüt eder.


3.19 Şirket Kullanıcı sebebiyle uğramış olduğu zararı herhangi bir ihtara veya mahkeme emrine veya üçüncü kişilerin onayına gerek olmaksızın, uğradığı adli ve/veya idari para cezaları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan zararlarını, üçüncü kişi taleplerinden doğan tazminat borcu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaptığı veya ileride yapacağı tüm ödemeleri ve masrafları (mahkeme masrafları, para cezaları, vergi, resim, harç dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü giderler) Kullanıcı’dan talep edebilecektir.


3.20 Şirket işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetleri sağlarken üçüncü parti yazılım sağlayıcılardan destek alabilecek olup işin bir kısmını veya tamamını üçüncü kişi sağlayıcılara onay almaksızın devredebilecektir.


Madde 4. Ödeme Koşulları

4.1 Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.


4.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemeden kullanabilecektir. Söz konusu deneme periyodunun bitimiyle Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecektir. Buna ilişkin talepler, Şirket tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde Şirket tarafından geri ödeme yapılmayacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı yapmış olduğu ön ödemerden dolayı erken fesih sebebiyle Şirkte’den herhangi bir bedel veya geri ödeme talebinde bulunamaz.


4.3 Kullanıcı tarafından periyod bitiminden 7 (yedi) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.


4.4 Şirket, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Tüm faturalar, sonradan ödemeli üyelik halinde bir önceki üyelik dönemine ilişkin ücretleri, ön ödemeli üyeliklerde ise bir sonraki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 7 (yedi) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.


4.5 Kullanıcı, Şirket veya Şirket tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir. İlgili kredi kartından aylık olarak hizmet bedeli çekilecek olup ilgili hizmet bedelinin kredi kartından çekilememesi sebebiyle Şirket vermiş olduğu kısmen veya tamamen durdurabilecek olup, işbu sebeple Şirket’in Kullanıcı’nın veri kaybı ve benzeri her türlü sebepten dolayı sorumluluğuna gidilemez. Şirket geç ödeme veya ödememe sebebiyle kendi insiyatifine göre tüm verileri ve tüm otomasyon hizmetlerini durdurabilecektir.


Madde 5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü fikri mülkiyet hakkı ve menfaat tescilli olsa da olmasa da Şirket’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım lisansı verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirket’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımamaktadır. Şirket, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkını haizdir.


5.2 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirket’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.


5.3 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirket’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanamaz.


5.4 Kullanıcı’nın Şirket’den almış olduğu hizmet kapsamında geri bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmayıp Şirket almış olduğu geri bildirimlere göre vermiş olduğu hizmeti geliştirmek vasıtasıyla her türlü donanım ve yazılım dahil Şirket’in vermiş olduğu faaliyetler kapsamında araç teşkil eden konularda ilgili, tercihi tamamen kendi insiyatifinde olmak üzere geri bildirimi kullanma, lisanslama, dağıtma satma ve tekrardan kullanma hakkına sahiptir. Bu kapsamda her ne nam ve ad altında olursa olsun Kullanıcı herhangi bir bedel talep etmeyecek olup bu geri bildirimlere ilişkin fikri haklar Şirket’e ait olacaktır.


Madde 6. Sorumluluğun Kısıtlanması

6.1 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içeriklerin tümü “OLDUĞU GİBİ” Site’de sunulduğu veya kapsamı Şirket tarafından belirlendiği şekilde sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Şirket’in ayrıca İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair taahhütte bulunmadığını anlar ve kabul eder. Şirket Uygulama’nın kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Uygulama’nın 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Uygulama’ya erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden hiçbir şekilde sorumlu değildir.


6.2 Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.


6.3 Kullanıcı, Site üzerinden sunulan Uygulama ve Uygulama’lara erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili İnternet Servis Sağlayıcısı’ndan temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.


6.4 KULLANICI, YÜKLEDİĞİ İÇERİKLER İLE SİTE VE UYGULAMA’NIN KULLANIMINDAN MÜNHASIRAN SORUMLUDUR. KULLANICI, FİKRİ MÜLKİYET İHLALLERİ, İÇERİK, UYGULAMA VE SİTE’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN OLARAK ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İLETİLEBİLECEK HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPTEN (YARGILAMA MASRAFLARI VE AVUKATLIK ÜCRETLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) ŞİRKET’İ BERİ KILDIĞINI KABUL EDER.


6.5 ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, VERİ KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI, İKAME ÜRÜN VE HİZMET TEMİNİ İÇİN YAPILAN HARCAMA GİBİ KALEMLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK ŞİRKET, ZIMNİ GARANTİ, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇ BİR TÜRLÜ GARANTİ VERMEDİĞİNİ DE AYRICA BEYAN EDER. ŞİRKET’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA İLGİLİ ZARARIN DOĞDUĞU TARİHE KADAR KULLANICI TARAFINDAN İŞBU SÖZLEŞME’YE KONU HİZMETLER KAPSAMINDA ÖDENMİŞ OLAN TUTARLA SINIRLI OLACAKTIR.


Madde 7. Sözleşme’nin Yürürlüğü ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü veya hizmetin kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecek ve taraflardan herhangi biri tarafından aşağıda belirtilen şekilde feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.


7.2 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça bildirilen elektronik posta adresine 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.


Fesih durumunda yapılmış olan ödemeler Kullanıcı tarafından hiç bir şekilde geri talep edilemeyecek olup taahhüt olması durumunda da taahhüt edilen süreye ilişkin ücretlerin tümü Şirket’e erken fesih ücreti olarak fesihle birlikte ödenecektir.


7.3 Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve diğer tarafça yapılacak yazılı bildirime karşı söz konusu aykırılığın verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde bu Sözleşme bildirimi yapan tarafça feshedilebilecektir. Bahsi geçen aykırılığın Kullanıcı tarafından giderilmemesi halinde Şirket aykırılık giderilene kadar Kullanıcı statüsünü ve hesabını askıya alma veya tüm verileri silme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı’nın yürürlükteki mevzuatı ihlal etmesi halinde Şirket Sözleşme’yi derhal geçerli olacak şekilde haklı nedenle feshedebilecek ve Kullanıcı herhangi bir geri ödeme talebinde bulunmayacaktır.


7.4 Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup yapmış olduğu ödemeleri geri talep edemeyecek ve fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır.


Madde 8. Muhtelif Hükümler

8.1 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. Geçersizliğe hükmedilen hüküm Şirket’in menfaatlerini koruduğu ölçüde uygulanacak veya yorumlanacaktır.


8.2 İşbu Sözleşme ve varsa ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.


8.3 İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları Sözleşme’nin maddelerinde yer alan ifadelerinin yorumlanmasına etki etmeyecek olup ilgili maddelerde yer alan ifadeler lafzen uygulanır.


8.4 Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar ve kesin delil teşkil eder. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu kapsamda işbu Sözleşme’de Şirket tarafından yapılacak değişiklikler de bu e-mail adresine yapılacak bildirimle duyurulacaktır.


8.5 Kullanıcı işbu Sözleşme’nin feshi halinde fesihten veya sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle 5.,6. ve 8. maddelerinin yürürlükte kalacağını kabul ve beyan eder.


8.6 Şirket işbu Sözleşme’den doğan alacaklarını herhangi bir ön onaya tabi olmasızın devredebilecektir.


8.7 İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.Rıza Metni

Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş Bilişim/Hakkı Muğlalı (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.


İşbu Aydınlatma Metni, bir e-ticaret süreç otomasyonu olan Doğuş Bilişim Entegrasyon isimli ürünümüzün kullanıcısı olan gerçek kişileri (“Müşteri”), kullanıcısı olan tüzel kişilerin temsilcilerini (“Müşteri Temsilcisi”) ve kullanıcısı olabilecek potansiyel kişileri (“Potansiyel Müşteri”) bilgilendirilmek ve bu kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


2. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 

3. İşlenmekte Olan Kişisel Veriler

• Kimlik (ad, soyad, tckn, vkn vb.)

• İletişim (telefon no, e-posta adresi, adres vb.)

• Pazarlama (çerez kayıtları, müşterinin daha önce abone olduğu paketler, promosyon, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler, panel içerisindeki kullanıcı hareketleri vb.)

• Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları, müşteri ekran alıntısı vb.)

• Müşteri İşlem (sipariş bilgisi, fatura bilgisi, kredi kartı bilgisi vb.)

• İşlem Güvenliği (ip adres bilgisi, lokasyon bilgisi, sisteme giriş çıkış bilgisi, kullanıcı adı, şifre/parola bilgisi vb.)


4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz; üyeliğin oluşturulması, ön muhasebe kayıt ve e-faturaya geçiş süreçlerinin yürütülmesi, siz müşterilerimize çağrı merkezi ve web talep sistemi ile destek verilebilmesi, şirketimiz tarafından satış pazarlama ve veri analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve veri tabanı saklama süreçlerinin yönetilmesi gibi faaliyetlerimiz kapsamında:

• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

• Ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Müşteriye doğru şekilde hitap edilmesi,

• Kullanıcı/üye aktivasyon süreçlerinin yönetilmesi (sms veya e-posta aktivasyon işlemleri)

• Kullanıcının/üyenin yapmış olduğu internet satışlarının faturalandırması

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi (internet üzerinden yapılan satışlara ilişkin faturaların Gelir İdaresi Başkalığına gönderilmesi),

• e-Faturaya geçiş başvuru durumunun takibinin yapılması,

• Pazarlama süreçlerinin yönetilmesi (aramaların yapılması-sms-mail atılması),

• Reklam/kampanya/promosyon/bilgilendirme süreçlerinin yönetilmesi (aramaların yapılması-sms-mail atılması),

• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi (ürün geliştirme, optimizasyon, müşteri memnuniyetini arttırmak, benzer segmentteki potansiyel müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek, yeni müşteri kazanımını optimize etmek),

• Talep/şikayetlerin takibi,

• Ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

• Satılan ürün/hizmetin ödemesinin alınması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,

• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir.


5. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz kural olarak, “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki istisnai hallerde 3. Kişilerle paylaşılmaktadır.

 

• İlgili mevzuatın öngördüğü hallerde; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve/veya talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

• Ürünümüze ilişkin faaliyetlerin yürütülebilmek edimlerimizi yerine getirebilmek amacıyla destek aldığımız iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza ve tedarikçilerimize,

aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılması esnasında Kanunun 8. maddesinde öngörülen esaslara uyulmaktadır.


6. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın yurt dışında aktarılmamaktadır. Rıza göstermeniz halinde; kişisel verilerinizden Kimlik ve İletişim Verileriniz, Pazarlama Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz ve bazı Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları ile ekran alıntısı vb.) Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek için teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren yurt dışında yerleşik ve/veya sunucuları yurt dışında bulunan ürün, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize – bunlar tarafından sağlanan yazılımlar, programlar ve sistemlerin şirketimizce kullanılmasıyla – aktarılabilmektedir. Şirketimizin seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Şirketimizin talep ve amaçları doğrultusu dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

7. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, web sitemizdeki üyelik formları, kullanıcı sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri, adli ve idari makamlardan gelen resmi yazılar ve basılı/elektronik diğer belgeler, basılı/elektronik formlar, çağrı merkezi kayıtları, e-postalar, bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar, web talep sistemi içerisindeki talepler ve mesajlar ve internet tarayıcısı vasıtasıyla toplanmakta olup otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.


İşbu Aydınlatma Metninin 3. maddesinde sayılan kişisel verilerinizden;

• Satış Pazarlama Süreçleri ve Veri analiz Faaliyetleri kapsamında işlenen Kimlik, İletişim ve Pazarlama Verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi, Kanunun 5. Maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen “Açık Rıza” iken,

• Diğer faaliyetler kapsamında işlenen tüm kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebebi Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Bir Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan Doğruya İlgili Olması Kaydıyla, Sözleşmenin Taraflarına Ait Kişisel Verilerin İşlenmesinin Gerekli Olması”, “Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi”, “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması” ve “Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati” dir.

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

Kişisel verilerinizin saklanması ve imhası, kişisel verilerin saklama süreleri, kişisel verilerin kayıt ortamları ve bu ortamlardan imha edilme teknikleri, kişisel verilerin muhafazası için alınan teknik ve idari tedbirler, imha süreleri vb. hususlar hakkında detaylı bilgi web sitemizde yayınlanmakta olan “Saklama ve İmha Politikası” başlıklı politikamızda yer almaktadır.

9. Veri Sahibi İlgili Kişilerin Hakları

Her bir kişisel veri sahibi; (I) Şirketimiz tarafından kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, (II) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (III) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (IV) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (V) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini talep etme, (VI) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, (VII) (v). ve (vı). bentler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (VIII) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (IX) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin talepte bulunmak isterse, web sitemizde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebileceklerdir. Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücret istenebilecektir.

Kişisel veri sahibi Kanunun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

10. Veri Sorumlusu Bilgileri

Ticaret Unvanı: Doğuş Bilişim/Hakkı Muğlalı.

Adres: Demirtaş Mah. Devoğluyokuşu Sok No:6/101 Fatih/İstanbul

TCKN: 33961288392 Vergi Dairesi – Hocapaşa

Elektronik Posta: destek@dogusbilisim.net

Telefon No: 0 850 304 43 89