Menü
Sepetiniz
Yıllık Sadece 2,999 TL İle E-Ticaret hemen Sitenizi Kurarak Satış Yapmaya Başlayabilirsiniz..

Hizmet Sözleşmesi

Doğuş Bilişim İnternet Teknolojileri ile Müşteri aşağıda belirtilen hükümler uyarınca anlaşmaya varmışlardır. Aşağıdaki sözleşme Maddeleri kapsamında adı geçen Servis Sağlayıcı ve Müşteri tanımları şöyledir : 

Servis Sağlayıcı : Doğuş Bilişim İnternet Teknolojileri

Müşteri : Doğuş Bilişim İnternet Teknolojileri servislerinden faydalanmak için başvurmuş kişi, kurum veya kuruluş. 

Madde1

Doğuş Bilişim sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik, materyal Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı yükümlü değildir. 

Madde2

Servis sağlayıcı, Müşteri'nin servisleri kullanımından veya hatalı kullanımından, sayfa içeriklerinden, elektronik posta (e-mail) ile alınan veya gönderilen bilgi, resim, yazı vs. den, doğan ve doğacak olan maddi veya manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz. Sorumluluk, Müşteri'ye aittir. 

Madde3

Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin her türlü verisini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen Servis Sağlayıcı'da bulunan verilerde oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Verileri yedeklemekle Müşteri sorumludur. 

Madde4

Müşteri, telif hakları yasasına uymak zorundadır. Telif hakkı başkasına ait yazı, metin, resim vs. dökümanların izinsiz kopyalanması ve bunların müşteri sayfalarında yayınlanması ve bulundurulmasından dolayı çıkacak anlaşmazlıklarda, Servis Sağlayıcı taraf olarak gösterilemez, maddi veya manevi olarak sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, üçüncü şahıslara taraf Müşteri'dir ve doğacak olan bütün maddi veya manevi zararları karşılamayı Müşteri kabul eder. Bu gibi durumlarda Servis Sağlayıcı anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar. 

Madde5

Müşteri verilerinde, hiçbir şekilde, pornografi, erotizm, vahşet, ahlaki ve kanuni değerlere aykırı, yazılı veya görsel içerik, telif hakları alınmış ve ücretsiz dağıtımına izin verilmemiş her türlü materyal, korsan yazılımlar bulundurmayacağını kabul eder. Bulundurduğu taktirde Servis Sağlayıcı, sorumlu tutulamaz, sorumluluk Müşteri'ye aittir. Servis Sağlayıcı, bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. 

Madde6

Internet, bir medya ortamı olduğundan, Müşteri, verilerinde gizli veya kişisel unsurlar olmamasına dikkat etmelidir. Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan, Servis Sağlayıcı yükümlü değildir. 

Madde7

Müşteri ödemelerini belirlenen dönemlerde yapmalıdır. Belirli ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, Servis Sağlayıcı, Müşteri'nin hesabını kapatma ve sözleşmeyi fesih etme hakkını saklı tutar. 

Madde8

Müşteri kesinlikle spam e-mail gönderemez. İnternet kullanıcılarını dil, sıklık yada dosya boyutu açısından rahatsız edecek emaillar yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailları yollayamaz. Bu maddenin ihlali durumunda Doğuş Bilişim İnternet Hizmetleri anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. 

Madde9

Müşteri kesinlikle Doğuş Bilişim İnternet Teknolojileri sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde Doğuş Bilişim sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde ve uygulamalarda bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir): Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı fesih etme hakkına sahiptir. 

Madde10

Müşteri kesinlikle Doğuş Bilişim İnternet Teknolojileri sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), Doğuş Bilişim'un diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda Doğuş Bilişim müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktirde Doğuş Bilişim İnternet Hizmetleri sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. 

Madde11

Servis sağlayıcı, müşteri web sitesinin internet ortamında sürekli yayınlanması için gerekli servisi vermekle yükümlüdür. Fakat teknik hata ve servis sağlayıcı dışında oluşan kesintilerden dolayı sorumlu tutulamaz. 

Madde12

Servis Sağlayıcı fiyat değiştirme hakkını saklı tutar. Sitede yayınlanan fiyatlara KDV dahil edilmiştir. 

Madde13

Müşteri istediği zaman sözleşmeyi fesih edebilir. Fakat, ödenmiş ücretlerin iadesi yapılmaz. Ayrıca yayınlanan geri ödeme garantisinin gerçekleşmesi için müşterinin yaşadığı sorunu belirtmesi ve Doğuş Bilişim'in bu sorunu çözmemesi ya da çözememesi gerekir. Alan adı, Alan adı transferi, SSL, hizmetleri geri ödeme garantisi dışında kalırlar. 

Madde14

Müşteri aldığı hizmette belirtilen trafik limitini aştığında yeterli olan diğer bir pakete yükseltme yapmalıdır. Müşteri mevcut paketinde trafik aşımında GB başına belirlenen tutarı ödemeyi kabul eder. Ödenmediği taktirde sözleşme Doğuş Bilişim tarafından tektaraflı olarak fesih eder ödemesi yapılmayan trafik aşımından kaynaklı tutarları ise mahkeme masraflarıyla birlikte tahsil eder.. 

Madde15

İş bu sözleşme bununla birlikte 17 maddeden ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Doğuş Bilişim'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Doğuş Bilişim gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. MÜŞTERİ bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder 

Madde 16

Sipariş Edilen Paketlerde Domain (Alan Adı) İadesi Söz Konusu Değildir.

Domain/Alan Adı) Ücreti Kesilerek Ücret İadesi Gerçekleştirilir.

Madde17

İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul / KağıthaneMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.