Menü
Sepetiniz
Yıllık Sadece 2,999 TL İle E-Ticaret hemen Sitenizi Kurarak Satış Yapmaya Başlayabilirsiniz..

Müşteri Açık Rıza Metni

Veri sorumlusu sıfatıyla Doğuş Bilişim/Hakkı Muğlalı. (“Şirket”) olarak bizler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız “Aydınlatma Metni” kapsamında kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Siz müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması için işlenmesi gereken kişisel verilerinizden bazıları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan ve rızaya tabi olmayan veri işleme şartlarının kapsamında olmaması nedeniyle, ancak siz müşterilerimizin konu özelinde beyan edeceği açık rızaya bağlıdır.

Bir e-ticaret süreç otomasyonu olan Doğuş Bilişim isimli ürünümüzü kullanmanız için üyelik şartı bulunmaktadır. Açık rıza göstererek üyelik oluşturmanız halinde; bazı kişisel verileriniz tarafımızca işlenebilecek ve yurtiçi/yurt dışı ürün-hizmet sağlayıcı tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Açık Rızanıza Bağlı Olarak İşlenen Kişisel Veriler

Satış ve pazarlama süreçleri ile bu amaçla şirketimizce yürütülen veri analiz faaliyetleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz açık rızanıza bağlı olarak işlenmektedir.

Ürünümüz ve hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, reklam, kampanya promosyonlardan sizleri haberdar edilebilmek amacıyla tarafınıza sms, e-posta ve telefon ile bildirimler yapabilmek için “iletişim verileriniz” Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve Kanun’un 9.maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Tarafınıza özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, kullanıcı hareketlerinizin takip edilmesiyle deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, ürünümüzün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınıza göre geliştirilmesi gibi amaçlarla; isim- soy isim, e-posta, telefon gibi Kimlik Ve İletişim Verileriniz ile çerezler, daha önce abone olduğunuz paketler, promosyon, kampanya çalışmasıyla tarafımızca elde edilen bilgiler, panel içerisindeki kullanıcı hareketleriniz vb. Pazarlama Verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve Kanun’un 9.maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü kişilerle, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Yurt Dışına Veri Aktarımı:

Kişisel verilerinizden Kimlik ve İletişim Verileriniz, Pazarlama Verileriniz, Müşteri İşlem Verileriniz, İşlem Güvenliği Verileriniz ve bazı Görsel İşitsel Kayıtlar (çağrı merkezi ses kayıtları ile ekran alıntısı vb.) Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak, “açık rızanıza” bağlı olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, size sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmek için teknoloji ve bilişim alanında faaliyet gösteren yurt dışında yerleşik ve/veya sunucuları yurt dışında bulunan ürün, hizmet sağlayıcılarımıza, tedarikçilerimize – bunlar tarafından sağlanan yazılımlar, programlar ve sistemlerin şirketimizce kullanılmasıyla  – aktarılabilmektedir.

Şirketimizin seçtiği bu firmalar uluslararası alanda kabul görmüş standartlara göre veri güvenliği önlemlerini almakta ve güvenlik düzeyini bu standartlara uygun şekilde sağlamayı taahhüt etmektedirler. Ayrıca, kişisel veriler ile ilgili başta Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olmak üzere birçok uluslararası mevzuat bu verilerin Şirketimizin talep ve amaçları doğrultusu dışında işlenmemesini yasal olarak güvence altına almaktadır. Veri İşleyenler tarafından sağlanan yazılımların kullanılması nedeniyle yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.